Ainealat

Arbiksessa annetaan 11 eri ainealan opetusta. Jokaisella aineella on oma pääopettaja tai koulutussuunnittelija, joka vastaa kunkin oppiaineen kehittämisestä sekä koordinoi ja suunnittelee opetuksen. Kurssipyynnöt ja -ehdotukset voi osoittaa suoraan oppiaineen pääopettajalle tai koulutussuunnittelijalle tai opiston rehtorille.

 • Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Kielet
 • Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli
 • Koti ja puutarha
 • Kotitalous
 • Kuvataide
 • Käsityö
 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi
 • Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne
 • Musiikki
 • Media ja tietotekniikka