Våra ämnen

Undervisningen på Helsingfors arbis sker inom 11 ämnesgrupper. Varje ämne har en egen huvudlärare eller en utbildningsplanerare som ansvarar för utvecklingen av respektive ämne samt koordinerar och planerar undervisningen. Önskemål och förslag till kurser riktas direkt till huvudläraren eller utbildningsplaneraren i ämnet eller till rektor.