Avoimen yliopiston kurssit

Avoimen yliopiston kurssit Arbiksessa toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Tarjoamme kasvatustieteiden kurssikokonaisuuden ja lisäksi kursseja humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä psykologiaan ja terveystieteisiin. Kursseilla opettavat yliopistojen omat luennoitsijat ja asiantuntijat, ja kaikista kursseista on mahdollista saada opintopisteitä. Huomioithan, että kurssimaksu maksetaan sekä Arbikselle että yliopistolle, jonka kanssa kurssi toteutetaan yhteistyössä. 

Katso Arbiksen avoimen yliopiston kurssit ilmonet.fi verkkopalvelusta.

Vastaava henkilö

Koulutussuunnittelija 
Mathilda Larsson
mathilda.larsson@hel.fi
09 310 494 89 

Opintojen ohjaus sopimuksen mukaan ja uuden opintokokonaisuuden alkaessa. 

Yleistä tietoa ja tentit 

Sähköposti: arbis@hel.fi
Puhelin: 09 310 494 89
 
Kurssit löytyvät ilmonet.fi verkkopalvelusta

Kurssien laajuus lasketaan opintopisteinä (op). Perusopinnot ovat vähintään 25 pistettä ja aineopinnot vähintään 60 pistettä. Yliopistotutkinto suoritetaan kahdessa vaiheessa, joista kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto sen lisäksi 120 opintopistettä. 

Arbis järjestää lukuvuonna 2022–2023 kasvatustieteen (yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen), koulupsykologian, taidehistorian ja filosofian perusopintoja yhteistyössä Helsingin yliopiston (HY) ja Åbo Akademin (ÅA) Elinikäisen oppimisen keskuksen kanssa.

Kurssivaatimukset

Kunkin oppiaineen kuvaukset, kurssivaatimukset ja tenttikirjallisuus löytyvät Ilmonetistä kunkin kurssin yhteydessä. Ne ovat myös kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston ja Elinikäisen oppimisen keskuksen verkkosivuilla.

Kurssikirjallisuus

Arbiksen kirjasto sijaitsee toisessa kerroksessa. Siellä voit lainata kurssikirjoja ja opiskella.  Kirjasto pyrkii siihen, että jokaista kurssikirjaa on 1–2 kappaletta. Laina-aika on yksi viikko. Lainan voi hyvin uusia, jos kukaan muu ei ole varannut kirjaa. Jos kurssikirja on lainassa tai sitä ei ole Arbiksen kirjaston kokoelmissa, on suositeltavaa käyttää Helsingin yliopiston kirjastoa tai Helsingin kaupunginkirjastoa. Tulosteet maksavat 50 senttiä/kopio. 

Kaukolainat 

Kurssikirjoja on mahdollista lainata etänä Arbiksen kirjastosta. Tee tilauksesi kirjastoon hyvissä ajoin, ennen kuin tarvitset aineistoa. 

Kaukolainausmaksu on 10 euroa kirjalta. Lisätietoa kaukolainoista saat Arbiksen kirjastosta. 

Ilmoittautuminen ja maksut Helsingin yliopistoon ja Åbo Akademiin

Kun olet mukana Åbo Akademin opetuksessa Arbiksella, saat ensimmäisellä luennolla Arbikselta lomakkeen jolla ilmoittaudut Åbo Akedemiin. Helsingin yliopistoon ilmoittaudutaan sähköisesti. Kun olet ilmoittautunut kurssille Arbikseen Ilmonetin tai Arbiksen kanslian kautta, saat linkin yliopistoon ilmoittautumista varten. 

Maksat sekä kurssimaksun Arbikselle että opintomaksut kurssin tarjoavalle yliopistolle tai korkeakoululle. Opintomaksut vaihtelevat yliopistokohtaisesti tai opintokokonaisuuksittain. Åbo Akademiin lukuvuonna 2022–2023 kandidaatin tai maisterin tutkintoon ilmoittautuneet eivät maksa opintomaksua, vaan ainoastaan järjestäjämaksun osallistuakseen Åbo Akademin avoimen yliopiston kursseille. 

Sekä Arbiksen kurssimaksu että yliopiston/korkeakoulun opintomaksu on maksettava, jotta voit osallistua kurssille ja jotta opintosuoritukset kirjataan avoimeen yliopistoon. 

Lisätietoja saat kunkin kurssin ensimmäisellä oppitunnilla.

Todistukset

Yliopistot antavat pyynnöstä todistukset hyväksytyistä tenteistä. 
Lisätietoa on yliopistojen verkkosivuilta. 
Helsingin yliopisto 
Åbo Akademi

Akateemiset tentit 

Jotkin kurssit tentitään kotitehtävillä, toiset kirjallisuustenteillä. Lisätietoja saat ensimmäisellä oppitunnilla opettajalta ja tarvittaessa myös Arbiksen avoimen yliopisto kurssien vastaavalta.

Yleisen kirjallisuuden tenttejä järjestetään Arbiksessa 2–3 kertaa lukukaudessa. Sinulla on mahdollisuus suorittaa tentti kolmella peräkkäisellä kerralla kurssin päättymisen jälkeen.

Ilmoittaudu Arbiksen kansliaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Ylimääräisten tenttien ja ulkopuolisten tenttijöiden tenttimaksu on 30 euroa/tentti. Lisäksi joissain tapauksissa voi tulla 45 euron lisämaksu. Tentissä sinun tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytesi Suomen poliisiviranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella.