Arbisbladet-lehti

Lehti sisältää ajankohtaisia ​​artikkeleita Arbiksessa tarjolla olevista oppiaineista, kursseista ja luennoista sekä kurssilaisten ja Arbiksen henkilökunnan haastatteluja.

Arbisbladet ilmestyy kerran lukukaudessa, ja se on saatavilla mm. Arbiksen kansliassa, kahvilassa ja kirjastossa.

Jos sinulla on ideoita tai kommentteja sisällöstä, ota yhteyttä Arbiksen kansliaan 09 310 49494 tai arbis@hel.fi

2023

Arbisbladet 1/2023.

2022

2021