Öppna universitetskurser

Öppna universitetets kurser på Arbis görs i samarbete med Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Vi erbjuder en kurshelhet i pedagogiska studier och utöver det kurser i allt från humaniora och samhällsvetenskap till psykologi och hälsovetenskap. Kurserna dras av universitetens egna föreläsare och experter, och för alla kurser går det att få studiepoäng registrerade. Observera att en kursavgift betalas både till Arbis och till det universitet som kursen görs i samarbete med.

Kolla Arbis öppna universitetskurser på ilmonet.fi.

Ansvarig

Utbildningsplanerare
Mathilda Larsson
E-post: mathilda.larsson@hel.fi
Tfn 09 310 494 89 

Studiehandledning enligt överenskommelse och då en ny studiehelhet inleds.

Allmän info och tenter 

E-post: arbis@hel.fi
Tfn 09 310 494 89
 
Kurserna hittar du på nätportalen ilmonet.fi.

Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Grundstudierna omfattar minst 25 poäng och ämnesstudierna minst 60 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare 120 poäng.

Läsåret 2022–2023 ordnar Helsingfors arbis grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), skolpsykologi, konstvetenskap och filosofi i samarbete med Helsingfors universitet (HU) och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi (ÅA).

Kursfordringarna

Ämnesbeskrivningarna, kursfordringarna och tentlitteraturen för varje ämne hittar du på Ilmonet i samband med den aktuella kursen. Du hittar dem också i sin helhet på Helsingfors universitets och Centret för livslångt lärandes webbsidor.

Kurslitteratur

Arbis bibliotek ligger på andra våningen. Här kan du låna kursböcker och studera. Biblioteket strävar efter att ha 1–2 exemplar av varje kursbok. Lånetiden är en vecka. Det går bra att förnya lånet om ingen annan reserverat boken. Om kursboken är utlånad eller inte finns i Arbis bibliotek samlingar rekommenderas att använda Helsingfors universitets bibliotek eller Helsingfors stadsbibliotek. Utskrifter kostar 50 c/kopia.

Fjärrlån

Det är möjligt att fjärrlåna kursböcker till Arbis bibliotek. Lämna in din beställning till biblioteket i god tid innan du behöver ditt material.

Fjärrlåneavgiften är 10 euro per bok. För mer information gällande fjärrlån kontakta biblioteket.

Arbis bibliotek kontakt och info

Anmälan och avgifter till Helsingfors Universitet och Åbo Akademi

När du följer Åbo Akademis undervisning på Arbis anmäler du dig under den första lektionen på en blankett som du får på Arbis. Till Helsingfors universitet anmäler du dig elektroniskt. Då du anmält dig till en kurs på Arbis, via Ilmonet eller vårt kansli, får du en länk för anmälning till HU.

Du betalar både kursavgifter till Arbis och studieavgifter till det universitet eller den högskola som erbjuder kursen. Studieavgifterna varierar beroende på universitet eller per studiehelhet. Kursdeltagare som är inskrivna för kandidat- eller magisterexamen vid Åbo Akademi under läsåret 2022–2023 betalar inte någon studieavgift utan endast en arrangörsavgift för att delta i Åbo Akademis öppna universitetskurser.

Både Arbis kursavgift och universitetets/högskolans studieavgift måste vara betalda för att du ska kunna delta i en kurs och för att studieprestationerna skall registreras vid Öppna universitet.

Mera information får du under den första lektionen på varje kurs.

Intyg

Universiteten ger på begäran intyg över godkända tentamina.
Mera information hittar du på universitetens webbsidor.
Helsingfors universitet 
Åbo Akademi

Akademiska tentamina

Vissa kurser tenteras med hemarbeten, andra genom litteraturtentamen. Mera information får du av läraren på den första lektionen och vid behov också av de ÖU-ansvariga på Arbis.

Allmänna litteraturtenter ordnas på Arbis två till tre gånger per termin. Du har möjlighet att tentera vid tre på varandra följande tillfällen efter en avslutad kurs.

Anmäl dig till Arbis kansli senast två veckor före tentamen. Tentamensavgiften för extra tentamina och externa tentander är 30 €/tent. Dessutom kan i vissa fall en tilläggsavgift på 45 € tillkomma. Vid tentamen ska du kunna styrka din identitet med ett id-kort utfärdat av finländsk polismyndighet.