Arbisbladet

Tidningen innehåller aktuella artiklar om ämnen på Arbis, kurser och föreläsningar samt intervjuer med kursdeltagare och Arbis personal.

Arbisbladet utkommer en gång per termin och finns att få bl.a. på kansliet, i kaféet och i biblioteket.

Om du har idéer till eller synpunkter på innehållet, kontakta Arbis kansli, 09 310 49494 eller arbis@hel.fi

2023

Arbisbladet 1/2023.

2022

2021