Beställ kurs

Om du vill beställa en kurs i svenska eller engelska kontakta Mathilda Larsson per e-post, mathilda.larsson@hel.fi eller per tfn 09 310 49489. Vi ordnar kurser både som närundervisning och på webben och kursernas längd och innehåll planeras enligt behov och önskemål.

Om du vill beställa en egen kurs inom något annat ämne, kontakta kansliet 
tfn 09 310 49494 eller arbis@hel.fi.