SFI – Svenska för invandrade

SFI – Svenska för invandrade

är ett samlingsnamn för utbildningar och kurser för personer som har flyttat till Finland och vill lära sig svenska.
Vi erbjuder kurser på flera olika nivåer enligt Europarådets referensram för språk.
Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser eller gå ett av våra SFI-program.

Vi har fyra alternativ för SFI:
• Integrationsutbildning på svenska
• Arbis studiepaket
• Integrationskurs för personer utanför arbetsmarknaden
• Läs- och skrivfärdigheter

Du kan se alla våra kurser i svenska i kurskatalogen eller på ilmonet.fi. 

Kontakt och mera information: arbis.integration@hel.fi

Nivåtest

Innan du börjar på något av våra SFI-program måste du göra ett nivåtest för att du ska bli placerad på en kurs som passar dig. Du behöver inga förkunskaper i svenska.
För hösten 2024 ordnas nivåtest 6.8.2024 klockan 9.00 i rum 13.
Anmälan sker via ilmonet.fi (course: A240661) eller epost arbis.integration@hel.fi.
Vi svarar också på frågor och tar emot anmälningar per telefon: 09 310 494 94

Integrationsutbildning på svenska

Utbildningen är för dig som har en integrationsplan. Integrationsstudierna är gratis.
På kursen studerar du 20 timmar i veckan, mest svenska.
Du studerar också samhällskunskap och arbetslivskunskap.
Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.
Personlig handledning ingår också i integrationsstudierna.
Integrationsutbildningen startar i augusti/september och i januari.
SFI-Integration 1  startnivå A0
SFI-Integration 2  startnivå A2.1
SFI-Integration 3  startnivå A2.2
SFI-Integration 4  startnivå B1.2

Vi följer Helsingfors arbis läroplan för integrationsutbildning.

Arbis studiepaket

Studiepaketet är för dig som har bott längre i Finland (ingen integrationsplan). Studiepaketet är ett program där du själv bygger upp din utbildning. Det kan vara 11–16 h i veckan och innehålla förutom svenska också andra kurser från Arbis kursutbud som stöder inlärningen i svenska.
Programmet är öppet för alla och är dagstudier.
Du kan studera med arbetsmarknadsstöd om det ingår i din sysselsättningsplan.
En termin kostar 60 euro.
SFI Arbis studiepaket 

Integrationskurs för personer utanför arbetsmarknaden

Kursen är menat för personer som inte är kunder på sysselsättningstjänsterna och inte har en integrationsplan. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetslivsfärdigheter, sammanlagt sex timmar i veckan. Undervisningen sker på dagen och det ordnas också barnpassning, därför passar kursen speciellt för hemmaföräldrar.
Man behöver inte göra ett nivåtest för att gå på kursen.
SFI Integrationskurs för personer utanför arbetsmarknaden

Läs- och skrivfärdigheter

Läs- och skrivfärdigheter är en utbildning i grundläggande litteracitet. Utbildningen är gratis. På kursen studerar du 16 timmar i veckan och övar att kommunicera på svenska, läsa och tolka texter, skriva och producera texter samt numeriska färdigheter.
SFI Läs- och skrivfärdigheter

Svenska kurser

Vill du läsa bara en kurs i svenska? Arbis ordnar flera enskilda kurser, både dagtid och kvällstid. Kurserna finns listade i katalogen, och du hittar dem på ilmonet.fi.

Provet i Allmän språkexamen

Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.
Höstens prov hålls 31.8.2024 och 16.11.2024 och vårens 5.4.2025. Provet på mellannivån kostar 176 €.
Mellannivån motsvaras av B1 och B2 i den europeiska referensramen för språk. I examen testas den funktionella språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare kunskaper före examen.

Anmälning till provet 16.11.2024 sker 2–30.9.2024 och till vårens prov 5.4.2025 sker anmälan 17.2–9.3.2025. Anmälningen sker endast elektroniskt på Allmänna språkexaminas hemsida.  

Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, 09 310 494 85 och Arbis kansli, 09 310 494 94.

Stödmaterial för handledare och arbetsgivare

Välkommen till oss! Att handleda en person som inte har svenska eller finska som modersmål är ett handledarmaterial för handledare och arbetsgivare utvecklat av Arbis SFI (Svenska för invandrade) i samarbete med Ekvalita. Materialet riktar sig till personer som arbetar med, handleder och kommer i kontakt med personer med olika bakgrund.  I häftet finner du bland annat svar på hur du skapar en mera inkluderande arbetsplats och talar ett lättare språk.

Materialet finns även i videoformat på Arbis YouTube-kanal.

Mat- och kulturfestival

Mat och kulturfestivalen på Arbis vill skapa samhörighet bland de studerande som kommer från andra länder. På kurserna i svenska har man berättat om sitt land och sin kultur. I undervisningsköket har matkulturerna stått i fokus, både de stude randes men också den inhemska. Här har man provat på många av de finlandssvenska mattraditionerna och också provlagat rätter från sitt eget land. Provsmakningen har gjorts av studerande och Arbis personal – och rätterna har fått klart godkänt! Recepten har sedan finslipats tillsam mans med lärarna och finns nu i ett recepthäftet för alla att prova på.