Språk

""

Vi erbjuder årligen kurser i ett tjugotal språk. Läsåret 2024–2025 finns kurser i arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, kroatiska, nederländska, nordsamiska, polska, portugisiska , ryska, spanska, svenska, tyska och ukrainska.

Vi erbjuder också ett integrationsprogram på svenska för invandrade, som inkluderar både språk- och samhällsstudier (SFI – Svenska för invandrade).

Nivåer, mål och innehåll

Våra språk är indelade i sex olika nivåer från A1 till C2 enligt Europarådets referensram för språk (se språkfärdighetsskalan nedan). Inom många språk erbjuder vi kurser på alla nivåer.

Om du vill göra ett självbedömningstest på nätet eller läsa mera om de olika nivåerna i språkguiden, så kan du göra det på Europass hemsida.

Observera också att alla Arbis språkkurser har utförliga mål- och innehållsbeskrivningar .

Språkfärdighetsskalan

Itslearning

På de flesta av våra kurser används läroböcker som kursdeltagarna själva skaffar. De flesta böckerna finns till påseende i Arbis bibliotek, men biblioteket har i allmänhet endast några få exemplar för utlåning. Som komplement till undervisningen och för flexibelt lärande används lärplattformen ItsLearning på många av våra språkkurser. Du får ett personligt lösenord till din e-post och mera information av din lärare vid kursstarten.

Studiepoängskurser

På de arbiskurser som är markerade som studiepoängskurser är det möjligt, men frivilligt, att registrera sina studiepoäng. Studiepoängen registreras på sidan studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Meddela din lärare genast i början av kursen om du vill att dina studieprestationer ska dokumenteras där. Med studiepoängen går det t.ex. att på ett mera officiellt sätt bifoga prestationerna till ditt CV. Mera information vid respektive kursstart.

Webbkurser

Arbis webbkurser i språk är indelade i fyra olika kategorier, beroende på undervisningsform: distanskurs live, flerformskurs, nätkurs eller hybridkurs.
Läs mera om kvalitetskriterier för webbundervisning.

Planeringsansvariga lärare

Främmande språk 
Anna Långstedt-Jungar
anna.langstedt-jungar@hel.fi
09 310 494 82

Engelska, estniska, finska, lettiska, nordsamiska och svenska (beställda kurser)
Heidi Huovilainen
heidi.huovilainen@hel.fi
09 310 494 85

Nordiska språk, svenska/Swedish 
Emma Laihanen
emma.laihanen@hel.fi
09 310 494 80