Hem och trädgård

""

Inom ämnesområdet ordnas kurser, exkursioner och föreläsningar som ger deltagarna aktuell kunskap och utvecklar färdigheter.

Inom trädgårdsområdet hålls kurser om allt från odling till kompostering, planering och skötsel, både i urbana miljöer och för större trädgårdsytor.

Med kurser som behandlar luftvärmepumpar, solpaneler, avloppssystem och läsningar för fuktproblem uppdateras kunskapen inom fastighetsskötsel för privatpersoner. Genom inredningskurser fokuserar vi på estetik och trivsel i hemmet eller på stugan.

Kurser i spel, som bridge och schack, ordnas på olika nivå och för alla åldrar.

Utbildningsplanerare

Mathilda Larsson
fornamn.efternamn@hel.fi
09 310 494 89