Natur, teknik, miljö och trafik

""

Inom ämnesområdet ordnas kurser, exkursioner och föreläsningar som ger deltagarna aktuell kunskap, utvecklar färdigheter och förbereder för examina.

Korta kurser med fokus på natur, trädgård och miljö är varje läsår på agendan. Dessa kompletteras av dagsutfärder i närmiljö.

Med kurser som behandlar luftvärmepumpar, solpaneler, avloppssystem och läsningar för fuktproblem uppdateras kunskapen inom fastighetsskötsel för privatpersoner.

Vi erbjuder kurser i bridge på olika nivå, både för dem som vill börja med bridge som hobby eller för dem som redan är längre hunna. hobbyinriktade kurser och kurser som ger kompetenser. Kurser i bridge på ordnas olika nivå. Kurser i navigation som förbereder för skärgårdsskeppare- och kustskepparexamen ordnas varje läsår. Med några års mellanrum ordnas även kurser för högsjöskeppare. Kurser i matematik ordnas för gymnasister och abiturienter.

Utbildningsplanerare

Mathilda Larsson
mathilda.larsson@hel.fi
09 310 494 89