Bildkonst, formgivning och fotografering

""

Vi har kurser i teckning, grafik, målning och skulptur med olika tekniker för varierande uttrycksbehov.
Det finns också konstkurser för barn och ungdomar.

Planeringsanvarig lärare

Hans-Peter Holmstén
hans-peter.holmsten@hel.fi
09 310 494 73