Motion, hälsa och välmående

Målet med gymnastik-, dans- och hälsosektorn är att främja hälsan på alla delområden genom att inspirera och motivera kursdeltagarna att ta hand om sin hälsa.

Vi erbjuder allt från lugnare yoga- och stretchingkurser till mera fartfyllda dans- och motionskurser. Vi har kurser för olika åldrar, allt från föräldrabarnkurser till seniorkurser och vi ordnar dem för både nybörjare och mera vana motionärer.

Planeringsansvariga lärare

Birgitta Lindberg
birgitta.lindberg@hel.fi
09 310 494 74