Människa, samhälle och kultur

""

Undervisningen i samhälle och historia ger invånarna i Helsingforsregionen möjligheter att följa med och reagera på samhällsutvecklingen. Undervisningen ger också kulturkunskap som stärker invånarnas identitet i ett globalt Helsingfors. Kurser ordnas för deltagare i alla åldrar.

Utbildnings planerare

Mathilda Larsson
mathilda.larsson@hel.fi
09 310 494 89