Grundläggande utbildning för vuxna


På den här sidan kan du läsa mer om vem som kan studera inom grundläggande utbildning för vuxna och hur studierna är uppbyggda.
I grundläggande utbildning för vuxna kan du avlägga hela den grundläggande utbildningen eller bara specifika läroämnen.

Vem kan studera inom grundläggande utbildning för vuxna?

Du kan delta i grundläggande utbildning för vuxna från och med höstterminen det år du fyller 17 år. Du kan studera inom grundläggande utbildning för vuxna om din grundläggande utbildning har blivit på hälft och du behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Med ett avgångsbetyg kan du fortsätta studera vid gymnasium eller yrkesläroanstalt.
Om du är en vuxen invandrare och i behov av att förstärka dina kunskaper i läsning, skrivning, matematik och kunskaper om det finländska samhället, kan du delta i inledningsskedet.

Vad består studierna av?

Läsåret 2024–2025 kommer vi att i första hand erbjuda studier i inledningsskedet. Inledningsskedet motsvarar årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen för barn och unga. Tyngdpunktsområdena är att:

  • förbättra sina kunskaper i svenska
  • söka information
  • klara sig i vardagen och i det finländska samhället
  • komplettera sin allmänbildning

Praktisk information om studierna


Undervisningen sker vardagar och dagtid vid Helsingfors arbis på adressen Dagmarsgatan 3. Undervisningen sker i nära samarbete med integrationsutbildningen (SFI).
Läsåret 2024–2025 inleds officiellt den 9 september men redan den 2 september kl. 9.30 ska alla nya studerande vara på plats för en introduktionsvecka.
Läroplanen för svenskspråkig grundläggande utbildning för vuxna i Helsingfors.

Ansökan


Du kan ansöka till den grundläggande utbildningen för vuxna genom att skicka ett e-postmeddelande till Lia Sirelius på adressen lia.sirelius@edu.hel.fi.
Ansök senast 1.8.2024.
I början av augusti blir du kallad på intervju. Under intervjun bygger vi bland annat upp en individuell studieplan för dig. Planen består av lärokurserna du behöver avlägga för att nå målet för dina studier.


Är du osäker på om det här är rätt utbildningsform för dig eller har du frågor? Kontakta Nina Malaska per e-post på adressen nina.malaska@hel.fi.