Media och informationsteknik

Arbis IT erbjuder grund- och fortsättningskurser, fördjupade kurser och kurser för seniorer. Dessutom anordnas enskilda föreläsningar och kursdeltagarna får hjälp med speciella dataproblem vid IT-handledning och -rådgivning.

Grundnivå
På grundnivån får du grundläggande kunskaper i det ämne som behandlas. I regel behöver du inte speciella förkunskaper för att gå på dessa kurser.

Fortsättningsnivå 
På fortsättningsnivån bygger du på din kunskap i det ämne som behandlas. I regel behöver du för att få ut det mesta av dessa kurser ha vissa förkunskaper.

Rådgivning, temagrupper och verkstäder
Hit hör IT-handledning och –rådgivning, föreläsningar och kortkurser inom vissa speciella områden.

Planeringsansvariga lärare

Jan Amnell
jan.amnell@hel.fi
09 310 494 77