Litteratur, teater och modersmål

""

Arbis erbjuder film- och dramaklubbar och litteraturcirklar kring olika teman. Det finns verksamhet för olika ålders- och målgrupper, t.ex. barn, seniorer och invandrare. Inom modersmålet ordnas specialkurser som kreativt skrivande och att skriva lättläst. Det finns också prepkurser i modersmålet för abiturienter.

Planeringsansvarig lärare

Emma Laihanen
emma.laihanen@hel.fi
09 310 494 80