Musik

Målet med musikundervisningen är att i en uppmuntrande och prestationsfri studiemiljö erbjuda kursdeltagaren nya former av musikupplevelser. Kurserna är öppna för alla oberoende av musikalisk bakgrund.

Arbis erbjuder kurser i praktiska och teoretiska musikämnen. Man kan studera klassisk musik, pop och jazzsång, instrumentalmusik, körsång, ensemblespel eller gå på kurser i familjerytmik. Undervisningen sker individuellt eller i grupp. Arbis erbjuder också kurser i musikens teori och kortkurser i musikens olika delområden.

Undervisningen är riktad till den som vill utöva, förstärka eller fördjupa sitt musikaliska intresse individuellt eller i grupp. Gruppundervisningen och en del av den individuella undervisningen är riktad till deltagare som fyllt 14 år.

På grund av det begränsade antalet studieplatser kan du endast delta i en kurs med individuell undervisning per läsår.

Planeringsansvariga lärare

Anna Weber-Länsman
anna.weber-lansman@hel.fi
09 310 494 79

Instrumentuthyrning
Om du går på en kurs i musik på Arbis har du möjlighet att hyra ett instrument till ett förmånligt pris. Kontakta Anna Weber-Länsman anna.weber-lansman@hel.fi eller 09 310 494 79.