Om Arbis

Det här är Helsingfors arbis

Arbis upprätthålls av Helsingfors stad och är landets största svenskspråkiga medborgarinstitut.

Årligen ordnar vi drygt 700 kurser av varierande längd i de mest skilda ämnen, från praktiskt inriktade kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna universitetet. En del kurser går bara ett veckoslut, andra sträcker sig över hela läsåret. Dessutom ordnar vi allmänna föreläsningar med åtföljande diskussioner, viskvällar och andra evenemang.

Under de senaste åren har över 6 000 personer anmält sig till Arbis kurser och då de flesta går på mer än en kurs rör sig kursdeltagarantalet årligen kring 15 000. Åldern varierar från 0 till 90+ år. Om du vill lära dig något nytt och spännande samtidigt som du träffar trevliga människor skall du kolla vad vi har att erbjuda på ilmonet.fi.

Arbis vision
Ett Arbis för alla

Arbis värderingar
Kursdeltagaren i fokus, kunskap som egenvärde, flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling och en levande och korrekt svenska.

Arbis verksamhetsidé
Helsingfors arbis är ett öppet och inkluderande svenskt rum som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och att integreras på svenska. Arbis erbjuder upplevelser och gemenskap och främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.