Praktisk information

Så här betalar du för din kurs

Vid fakturering av kursavgifter använder Arbis nätbetalning. Du får en betalningslänk till din e-post. Betalningslänken är aktiv i 28 dagar varefter du får en faktura per post. Du kan också betala via tjänsten ilmonet.fi, under punkten för dina egna uppgifter.

När du har fått fakturan kan du också betala den på kansliet. Du kan betala med bankkort eller med kreditkort. Kontanter kan vi tyvärr inte ta emot.

En betald avgift återbetalas inte.

Meddela kansliet om fakturan ska skickas till en annan adress än din hemadress. Du når oss på numret 09 310 494 94 eller på adressen: arbis@hel.fi.

Vissa kurser går hela läsåret, alltså både höstterminen och vårterminen. De kurserna faktureras i två rater, hälften på hösten och hälften på våren.

Om du har anmält dig till en helårskurs men bara vill gå höstterminen måste du meddela det till kansliet innan vårterminen börjar. Om du inte har meddelat det när vårterminen börjar måste du betala för båda terminerna.

Om du inte betalar din kurs i tid får du en påminnelse, och måste betala en påminnelseavgift på 5 euro.

Om du fortfarande inte betalar för kursen går avgiften till indrivning.

Om du vill annullera din anmälan

Meddela kansliet om du ändrar dig och inte vill gå en kurs som du har anmält dig till, eller om du vill sluta gå en kurs som du redan har börjat på.
Det räcker inte att meddela läraren eller att låta bli att betala för kursen. Om du meddelar kansliet för sent måste kursavgiften betalas.

Meddela kundtjänsten:

 • en vecka innan kursen börjar om det är en kortkurs med sex eller färre lektioner
 • två veckor innan kursen börjar om det är en matlagningskurs
 • senast efter den första kursveckan om det är en kurs med fler än sex kursgånger

Du kan ringa till kundtjänsten på numret 09 310 494 94 eller mejla oss på adressen: arbis@hel.fi.

Du kan också besöka Arbis kansli på Dagmarsgatan 3.

Frånvaro

Du behöver inte meddela om du är borta en eller ett par gånger från en kurs, men nog om du kommer att vara borta en längre tid. Särskilt om du går på en kurs med väldigt få deltagare är det bra att meddela om du är borta ett par gånger. På några kurser kan du förlora din kursplats om du är borta, i så fall står det i kursinfon.

Rabatt på kurser

Du kan ansöka om rabatt på våra kursavgifter ifall du:

 • är arbetslös
 • är föräldraledig
 • är alterneringsledig
 • är studerande
 • gör civiltjänst
 • gör värnplikt
 • får vårdbidrag
 • får utkomststöd.

Kontakta i så fall kundtjänsten.
Man kan inte få rabatt på kurser för seniorer och invandrare, eftersom de kurserna redan har nedsatt pris för alla deltagare. Man kan inte heller få rabatt på kurserna i matlagning.

Studiesedlar

På grund av extern finansiering från Utbildningsstyrelsen, s.k. studiesedlar, kan Arbis erbjuda ett visst antal kurser till en lägre kursavgift. De här kurserna riktar sig läsåret 2022–2023 till invandrare och seniorer.

Ändringar i kursprogrammet

Ibland måste en kurs ställas in, men ibland lägger vi också till kurser efter hand. På webben och via kansliet får du alltid den senaste informationen.

En kurs ställs in om det är alltför få som har anmält sig till den. De som har anmält sig till kursen får i så fall meddelande om detta via sms eller e-post.

En kurs kan också avbrytas mitt i, om de som faktiskt deltar i kursen är för få, även om tillräckligt många har anmält sig.

Om läraren blir sjuk eller av en annan orsak inte kan hålla en lektion försöker vi ordna med en vikarie. Om det inte lyckas måste vi ställa in lektionen. Det är viktigt att vi har ditt telefonnummer så att vi kan meddela dig om en lektion blir inställd! Om du får ett nytt telefonnummer ska du komma ihåg att ge det till kundtjänsten.

Tyvärr kan vi inte sänka priset för kursen ifall att en lektion blir inställd.

Behöver du ett intyg?

Om du vill kan du få ett intyg över att du har gått en kurs på Arbis, det kostar ingenting. Tala med din lärare i slutet av kursen.
Intyg för kurser från ett tidigare år kostar 10 euro.

Presentkort

Överraska din vän eller närstående med en immateriell gåva. Ge ett nytt språk, en matlagningskurs eller en dans…
Välj en kurs på ilmonet.fi och kontakta sedan Arbis kundtjänst tfn 09 310 49494 eller arbis@hel.fi.

Så här tar du dig till Arbis

Allmänna kommunikationsmedel

Till Arbis kommer du enkelt med spårvagn och buss. Från hållplatserna vid Nationalmuseet är det bara 200 m till Arbis. Från Kampen och järnvägsstationen är det ca 10 minuter till fots.

Parkering

Arbis har tyvärr inga parkeringsplatser för kursdeltagare. Gatuparkeringen i de omgivande kvarteren är avgiftsbelagd.

Taxi

Det finns en taxistation strax nedanför Arbis. Arbis vaktmästare kan hjälpa till med att ringa en taxi.

Till Arbis i rullstol

Till Arbis kan du komma i rullstol. Alla rum är tillgängliga. Arbis har också en rullstol som du kan låna. Ring i så fall i förväg till vaktmästaren, tfn 09 310 494 92.

Barn på kurs

Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna men Arbis ordnar också familjekurser och kurser för barn och ungdomar. Till familjekurserna anmäls alltid både barnet och den vuxna.

Försäkring

Varken vuxna eller minderåriga kursdeltagare är försäkrade av institutet. Därför är det viktigt för den som t.ex. går på en slöjdkurs att ha en egen olycksfallsförsäkring.

Regler på Arbis

Som kursdeltagare förväntas du komma i tid till lektionen och uppträda och uttrycka dig sakligt.

Trådlöst nätverk

Arbis har ett trådlöst nätverk Stadinet som täcker hela huset och kan användas utan avgift av alla Arbis besökare. Nätverket är tillgängligt utan lösenord.

Kunddatorer

Det finns internetanslutna datorer i biblioteket. På dem du kan göra snabba besök på internet, t.ex. googla, kolla e-post eller sköta bankärenden. Utskrifter/kopior för eget bruk i biblioteket kostar 40 cent/ark (endast A4). Utskrifterna betalas med kort i Arbis kansli.

Avfallssortering

För att främja en hållbar utveckling sorterar Arbis sitt avfall. På varje våning finns sorteringskärl för bioavfall, papper, kartong, plast, metall och glas.