Språk

Vi erbjuder årligen kurser i ett tjugotal språk. Detta läsår finns kurser i arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, latin, lettiska, nederländska, nordsamiska, norska, polska, rumänska, ryska, spanska, svenska, tyska och ukrainska

Vi erbjuder också ett integrationsprogram på svenska för invandrade, som inkluderar både språk- och samhällsstudier (SFI – Svenska för invandrade).

Nivåer, mål och innehåll

Våra språk är indelade i sex olika nivåer från A1 till C2 enligt Europarådets referensram för språk (se språkfärdighetsskalan nedan). Inom många språk erbjuder vi kurser på alla nivåer.

Om du vill göra ett självbedömningstest på nätet eller läsa mera om de olika nivåerna i språkguiden, så kan du göra det på Europass hemsida

Observera också att alla Arbis språkkurser har utförliga mål- och innehållsbeskrivningar .

Språkfärdighetsskalan

Itslearning

På många av våra språkkurser används lärplattformen Itslearning som komplement till den traditionella undervisningen och för flexibelt lärande. Du får ett personligt lösenord till din e-post och mera information av din lärare vid kursstarten.

Planeringsansvariga lärare

Främmande språk 
Anna Långstedt-Jungar
anna.langstedt-jungar@hel.fi
09 310 494 82

Engelska, estniska, finska, lettiska, nordsamiska och svenska (beställda kurser)
Heidi Huovilainen
heidi.huovilainen@hel.fi
09 310 494 85

Nordiska språk, svenska/Swedish, modersmål och litteratur 
Emma Laihanen
emma.laihanen@hel.fi
09 310 494 80