SFI – Svenska för invandrade

SFI – Svenska för invandrade

är ett samlingsnamn för utbildningar och kurser för personer som har flyttat till Finland och vill lära sig svenska.
Vi erbjuder kurser på flera olika nivåer enligt Europarådets referensram för språk.
Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser eller gå ett av våra SFI-program.
Du kan se alla våra kurser i svenska i kurskatalogen eller på ilmonet.fi.  

Kontakt och mera information: arbis.integration@hel.fi

Nivåtest

Innan du börjar integrationsutbildningen eller på ett studiepaket måste du göra ett nivåtest för att du ska bli placerad på en kurs som passar dig. Du behöver inga förkunskaper i svenska.
Läsåret 2022–2023 nivåtest ordnas 11.8.2022 klockan 9.00 i rum 13.
Anmäl dig till nivåtest via ilmonet.fi (SFI Entrance test A220552 ) eller epost arbis.integration@hel.fi .
Vi svarar också på frågor och tar emot anmälningar per telefon: 09 310 494 94

Integrationsutbildning på svenska

Utbildningen är för dig som har en integrationsplan. Integrationsstudierna är gratis.
På kursen studerar du 20 timmar i veckan, mest svenska.
Du studerar också samhällskunskap och arbetslivskunskap.
Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.
Personlig handledning ingår också i integrationsstudierna.
Integrationsutbildningen startar i september varje år.
SFI-Integration 1 (A220611) nivå A0–A2.2
SFI-Integration 2 (A220612) nivå A2.1–B1.1
SFI-Integration 3 (A220613) nivå A2.2–B1.2
SFI-Integration 4 (A220614) nivå B1.2–B2.1

Vi följer den nationella läroplanen för integrationsutbildning 2022

Arbis studiepaket

Studiepaketet är för dig som har bott längre i Finland (ingen integrationsplan). Studiepaketet är ett program där du själv bygger upp din utbildning. Det kan vara 11–16 h i veckan och innehålla förutom svenska också andra kurser från Arbis kursutbud som stöder inlärningen i svenska.
Programmet är öppet för alla och är dagstudier.
Du kan studera med arbetsmarknadsstöd om det ingår i din sysselsättningsplan.
En termin kostar 60 euro.
FI Arbis studiepaket (A220615) 60 €/termin

Svenska för hemmaföräldrar

En kurs för dig som är hemma med ett barn mellan 10 månader och 3 år och vill lära dig svenska eller upprätthålla din svenska. Du lär dig vardagssvenska och får information om det finländska samhället och fritidsaktiviteter och hobbyer på svenska. Kursen är gratis och vi har också barnpassning under kursen.
A220790 7.9–12.4, onsdag kl. 11.00–12.30, Olga Kekkonen

Svenska kurser

Vill du läsa bara en kurs i svenska? Arbis ordnar flera enskilda kurser, både dagtid och kvällstid. Kurserna finns listade i katalogen, och du hittar dem på ilmonet.fi.

Get together

Kom och träffa de som studerar svenska på Arbis. Lunch och information om aktiviteter på svenska i huvudstadsregionen. Anmäl dig till e-postadressen: arbis.integration@hel.fi
30.9, fredag kl. 12–14 i Arbis kafé

Provet i Allmän språkexamen

Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.
Höstens prov hålls 19.11 och vårens 15.4. Provet på mellannivån kostar 140 €.
Mellannivån motsvaras av B1 och B2 i den europeiska referensramen för språk. I examen testas den funktionella språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare kunskaper före examen.

Anmälningstiden till höstens prov är 2–30.9.2022 och till vårens prov 1–28.2.2023. Anmälningen sker endast elektroniskt på Allmänna språkexaminas hemsida .  

Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, 09 310 494 85 och Arbis kansli, 09 310 494 94 .

Stödmaterial för handledare och arbetsgivare

Välkommen till oss! Att handleda en person som inte har svenska eller finska som modersmål är ett handledarmaterial för handledare och arbetsgivare utvecklat av Arbis SFI (Svenska för invandrade) i samarbete med Ekvalita. Materialet riktar sig till personer som arbetar med, handleder och kommer i kontakt med personer med olika bakgrund.  I häftet finner du bland annat svar på hur du skapar en mera inkluderande arbetsplats och talar ett lättare språk.

Materialet finns även i videoformat på Arbis YouTube-kanal .

Mat- och kulturfestival 2022

Mat och kulturfestivalen på Arbis vill skapa samhörighet bland de studerande som kommer från andra länder. På kurserna i svenska har man berättat om sitt land och sin kultur. I undervisningsköket har matkulturerna stått i fokus, både de stude randes men också den inhemska. Här har man provat på många av de finlandssvenska mattraditionerna och också provlagat rätter från sitt eget land. Provsmakningen har gjorts av studerande och Arbis personal – och rätterna har fått klart godkänt! Recepten har sedan finslipats tillsam mans med lärarna och finns nu i ett recepthäftet för alla att prova på.